سوييچ ( Switch )
اولویت : | ترتیب : |
Planet FSD 503
1387/09/06
سوييچ Planet FSD 503
200,000 ریال | 200,000 ریال |
   
سوييچ 24 پورت 3com
1387/08/18
24PORT Baseline 10/100 Switch
1,400,000 ریال | 1,400,000 ریال |
   
سوييچ 8 پورت 3com
1387/08/18
3Com Switch 8 - 8-Port 10/100
580,000 ریال | 580,000 ریال |
   
Cisco Network Switch - WS-C3560-48PS-S
1387/05/17
سوييچ سيسكو با 48 پورت1000/100/10
   
Cisco Network Switch WS - 2960 - 24TCL
1387/04/25
سوييچ سيسكو WS - 2960 - 24TCL - 24 ports
   
Cisco Network Switch - WS-C3750G-24 T- S
1387/03/25
سوييچ سيسكو WS - C3750G - 24 T - S
   
Cisco Network Switch - WS-C3750G-12S-E
1387/03/25
سوييچ سيسكو WS - C3750G - 12S - E
   
Cisco Network Switch - WS-C3750G-12S-S
1387/03/25
سوييچ سيسكو WS - C3750G - 12S-S
   
Cisco Network Switch WS- C3750G- 24TS S1U
1387/03/25
سوييچ سيسكو WS - C3750G - 24TS- S1U - 24 ports
   
Cisco Network Switch - WS- C3750- 24TS E
1387/03/25
سوييچ سيسكو WS - C3750 - 24TS- E - 24 ports
   
مجموع محصولات 21 - نمایش صفحه 1 از 3 آخرين » بعدی » « قبلی « اولين
Powered By CMSIRAN © 2015 - 2017
Graphics by Linkdevs.com